LRC Committee

 1. Dr. Ganti S. Murthy (Convener)
 2. Dr. Somnath Dey
 3. Dr. Saptarshi Ghosh
 4. Dr. Kaustav Bakshi
 5. Dr. Santosh Sattappa Hosmani
 6. Dr. Selvakumar Sermadurai
 7. Dr. Preeti Anand Bhobe
 8. Dr. Akshaya Kumar
 9. Dr. Manoneeta Chakraborty
 10. Dr. M. Tanveer
 11. Dr. Dan Saithiaraj
 12. Assistant Librarian (Member Secretary)